VỀ COMPASSION.VN

Compassion.vn là cộng đồng dành cho người trưởng thành tại Việt Nam, nhằm kết nối các thành viên để hỗ trợ lẫn nhau, cũng như kết nối các thành viên với các nguồn lực có thể hõ trợ được trên chặng đường Hiểu Bản Thân - Lựa Chọn Định Hướng - Phát Triển Bản Thân - Sống Hạnh Phúc. Compassion.vn khởi tạo các hoạt động từ năm 2017, các hoạt động chính của Compassion.vn bao gồm: Vận hành các cộng đồng online - Viết, dịch bài và phát hành các ấn phẩm online - Tổ chức các sự kiện và khóa học về kỹ năng.

MỤC TIÊU CỦA COMPASSION.VN

Hỗ trợ các thành viên vững vàng hơn trước chặng đường gian nan: Hiểu bản thân là ai - Lựa chọn định hướng cho bản thân (định hướng nghề nghiệp, mục đích sống...) - Phát triển kỹ năng cá nhân. Thông qua các cộng đồng, bài viết truyền cảm hứng và các sự kiện, khóa học về kỹ năng.

COMPASSION.VN LÀM GÌ

Vận hành các cộng đồng nhằm kết nối các nguồn lực giải quyết các vấn đề trước cuộc đời. Tổ chức các sự kiện, lớp học phát triển kỹ năng.

COMPASSION.VN CÓ GÌ

Compassion.vn hiện vận hành các cộng đồng online với khoảng 10.000 thành viên, phát hành các bài viết, bản dịch, ebook về các chủ đề, tổ chức một số workshop và khóa học kỹ năng.

CÁC CỘT MỐC HÌNH THÀNH CỦA COMPASSION.VN

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA COMPASSION.VN

CỘNG ĐỒNG 10.000 THÀNH VIÊN

Compassion.vn vận hành các cộng đồng

- Fanpgage Compassion.vn follow: https://www.facebook.com/compassionpage
-
Vận hành cộng đồng:
Tham gia tại: http://member.compassion.vn

- Website: ​Compassion.vn: Với các chuyên mục chính: 

 

DỰ ÁN DỊCH CỘNG ĐỒNG

"COMPASSION CROWDSOURCING"Về Compassion Crowdsourcing: Crowdsourcing là hình thức sử dụng nguồn lực của cộng đồng để giải quyết các vấn đề của cộng đồng (xem thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing).

Đọc bài tạihttps://www.compassion.vn/article

CHUỖI SỰ KIỆN TỪ COMPASSION.VN


 

Xem tại: https://www.compassion.vn/event

 

COMPASSION.VN CẦN SỰ TRỢ GIÚP CỦA BẠN

Với nhiều mục tiêu đặt ra, Compassion.vn hiện cần rất nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động, đặc biệt là những sự hỗ trợ từ các đối tác cùng mục tiêu, các đối tác chuyên môn và các tình nguyện viên cho các hoạt động của Compassion.vn.
 

Nếu bạn có cùng tâm huyết hoặc có sự quan tâm với các hoạt động của Compassion.vn, hãy để lại cho Compassion.vn một tin nhắn kèm thông tin cá nhân. Hoặc liên hệ với Founder của Compassion.vn qua Facebook cá nhân: http://FB.com/daibang.profile hay email info@compassion.vn nhé. 

 

Chân thành!

Phạm Đại Bàng - Founder