COMPASSION - BOOKING LIST

Trong quá trình vận hành cộng đồng Compassion.vn - Chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của các thành viên, về các khó khăn trong cuộc sống, liên quan đến các chủ đề về tâm lý - xã hội - định hướng nghề nghiệp... Mặc dù có mong muốn hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng của mình, tuy nhiên Compassion.vn thấu hiểu rằng các hỗ trợ về tâm lý, hướng nghiệp... cần có những hiểu biết về chuyên môn một cách bài bản, đã qua thực hành... về các chủ đề: Tham vấn, trị liệu... Thành thực rằng các hoạt động của Compassion.vn hiện chưa có các chủ đề này (hiện Compassion.vn tập trung vào các sự kiện & khóa học về tâm lý ứng dụng). Do đó, Compassion.vn chọn cách thiết thực nhất có thể, là cung cấp các thông tin dưới dạng liệt kê (listing) các cá nhân - tổ chức có thể hỗ trợ được thành viên của mình.