Time is TBD | Ho Chi Minh City

Tìm Người: Cộng Tác Viên Các Hoạt Động

Compassion.vn đồng hành cùng người trẻ trên hành trình hiểu bản thân - phát triển bản thân. Và Compassion.vn mong muốn có bạn đồng hành với chúng tôi, trên hành trình đó!
Registration is Closed
Tìm Người: Cộng Tác Viên Các Hoạt Động

Time & Location

Time is TBD
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

About The Event

TÌM NGƯỜI: LÊN THUYỀN CÙNG COMPASSION

(Đăng ký tại: https://www.compassion.vn/human)

Compassion.vn là một Community Hub, hoạt động vì mục đích giúp người trẻ (16-28 tuổi) thấu hiểu bản thân, phát triển bản thân, lựa chọn định hướng... thông qua việc tạo dựng các cộng đồng, dịch/biên tập bài viết chuyên sâu, tổ chức các workshop-khóa học kỹ năng. Tìm hiểu thêm về Compassion.vn: https://www.compassion.vn/about

Từ 2017, Compassion.vn đã tổ chức các workshop (xem thêm: https://www.facebook.com/pg/compassionpage/events) và xây dựng các cộng đồng với khoảng gần 5 ngàn thành viên Active (có hoạt động). Trong giai đoạn tiếp theo, Compassion.vn muốn tạo ra các tác động sâu sắc thông qua hai hoạt động chính: Phát triển nội dung (thông qua nguồn lực cộng đồng) và Tổ chức các sự kiện - khóa học (bằng cách kết nối với những người làm chuyên môn).

🚴‍♀️ Trên chặng đường đó, chúng tôi cần tìm rất nhiều bạn đồng hành (Cả ở Hà Nội & Sài Gòn). Cho các hoạt động:

1. Thành viên chính thức Compassion Team:

(Cả ở Hà Nội & Sài Gòn)

- Vị trí TS - Technical & System: Phụ trách kỹ thuật/công nghệ và phát triển hệ thống công nghệ

- Vị trí MC - Marketing & Communication: Phụ trách marketing và truyền thông

- Vị trí HC - Human & Culture: Xây dựng/phát triển đội ngũ nhân sự và văn hóa đội ngũ

- Vị trí CS - Customer Services: Phụ trách dịch vụ khách hàng

- Vị trí TD - Training & Development: Phụ trách chuyên môn & phát triển chuyên môn

2. Các vị trí Cộng Tác Viên: (Cả ở Hà Nội & Sài Gòn)

cộng tác viên truyền thông - cộng tác viên nội dung - cộng tác viên công nghệ. Các vị trí này cộng tác dưới hình thức cộng tác viên (collaborator).

(Hãy inbox cho Compassion - nếu chưa có vị trí phù hợp bạn - bởi góc nhìn của Compassionn là "Con người phù hợp trước, vị trí sau").

📗 Đăng ký trở thành Bạn Đồng Hành của Compassion.vn như thế nào:

Dưới đây là một số câu hỏi (trong link đăng ký) nhằm giúp Compassion.vn và bạn hiểu nhau hơn, đa số các thông tin (dài dòng) là không bắt buộc, nhưng Compassion.vn mong bạn dành thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu sâu hơn về nhau. Các câu hỏi cần có thời gian suy nghĩ, Compassion.vn khuyến nghị bạn trả lời câu hỏi khi đang có thời gian và cảm xúc cân bằng nhất.

Hình thức 1: Link đăng ký chính thức: https://www.compassion.vn/human

Hình thức 2: Gửi CV kèm vài lời chia sẻ (tham khảo form ở link "hình thức 1"), gửi về info@compassion.vn, theo tiêu đề/subject "Compassion.vn Crowdsourcing - Họ tên bạn - Vị Trí Đồng Hành".

📗 Thời gian đăng ký: Liên tục cho tới khi đủ nguồn lực.

📗 Hình thức làm việc: Tất cả các vị trí đều có thể làm việc trực tiếp hoặc làm việc online. Thời gian làm việc tùy thuộc thời gian của ứng viên, theo trao đổi trực tiếp với Compassion.

📗 Hình thức lựa chọn:

- Compassion.vn sẽ dựa vào thông tin form đăng ký để lựa chọn ứng viên phù hợp ở "vòng sơ tuyển" - Compasion liên hệ trực tiếp với từng ứng viên qua email hoặc inbox Facebook.

- Lưu ý: Do số lượng ứng viên ứng tuyển có thể nhiều, để tiết kiệm thời gian, những ứng viên chưa phù hợp có thể sẽ không nhận được phản hồi. Tuy nhiên Compassion sẽ ưu tiên bạn cho các cộng tác về sau.

📗 Tham gia group dành cho các cá nhân sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện viên (tùy theo công việc - thường xuyên hoặc không thường xuyên), tại: https://www.facebook.com/groups/compassionvolunteerteam

Registration is Closed

Share This Event