THE SELF

Chăm Sóc Chính Mình

THE SELF - SERIES 

Chăm Sóc Chính Mình

Vận hành cộng đồng hỗ trợ, chia sẻ các khúc mắc về cảm xúc: 

https://www.compassion.vn/community/sel-giao-duc-cam-xuc

Hoạt động dịch & biên tập cộng đồng, chuỗi bài dịch chủ đề "The Self" (gồm các bài viết về chủ đề The Self: self-awareness, self-esteem, self-compassion...). Từ đó lựa chọn các bài viết để phát hành Online Crowdbook cùng tên, "The Self" Crowdbook, tại:

 

www.compassion.vn/theself

Workshop & khóa học về chủ đề Giáo Dục Cảm Xúc

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VỀ LIVEHOUSE.VN

Livehouse.vn là website hoạt động về chủ đề văn hóa - nghệ thuật (arts & culture)

Chi tiết: www.livehouse.vn/about

LIÊN HỆ

Email: hi@folks.group

Website chính thức: livehouse.vn
Fanpage: Fb.com/livehouse.vn

HỢP TÁC
ĐĂNG KÝ NHẬN NỘI DUNG
DONATE/ỦNG HỘ

Donate/ủng hộ cho Livehouse.vn

www.livehouse.vn/donate

© Livehouse.vn 2016 - 2019
Mọi Nội Dung Trên Livehouse.vn Có Bản Quyền, Yêu Cầu Để Nguồn Khi Đăng Tải. Website Sử Dụng Các Hình Ảnh & Tài Nguyên Public Domain.

Kết Nối Với Livehouse.vn

  • Facebook
  • Compassion.VN